Kobiety dla kobiety

A website with a voting system, created for support of the 3-4-Start Foundation action "Change yourself, give yourself".

Rejestracja

Za pomocą systemu konkursowego uczestniczki mogły zgłosić swoją kandydaturę do programu wypełniając formularz konkursowy. Po weryfikacji profil kandydatki pojawiał się w systemie głosowania.

System głosowania

Użytkownicy mogli głosować na wybraną przez siebie kandydatkę. System dbał o to, aby uniemożliwić sfałszowanie wyników głosowania. Fundacja miała dostęp do panelu administracyjnego, w którym miała podgląd do wszystkich informacji w systemie.